news headNews & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้บริหาร และพนักงาน PMT/ TTE ร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำพร้าวัดสระแก้ว จ.อ่างทอง

วันที่ 14 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา คุณ ไพโรจน์ ทับกิ พร้อมครอบครัว และพนักงาน บ.พัฒนาจักรกลมอเตอร์ บ.แทนทับ เอ็นจิเนียริ่ง ร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำพร้าวัดสระแก้ว จ.อ่างทอง ในโอกาสครบรอบวันเกิดคุณไพโรจน์ ทับกิ กรรมการผู้จัดการบริษัท

ในกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กๆ ที่บ้านเด็กกำพร้าวัดสระแก้วเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาต่อไป และยังมีการเลี้ยงอาหารกลางวันและขนมอีกด้วย นับเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทั้ง 2 บริษัทมอบให้กับสังคมอย่างต่อเนื่องเสมอมา

เลี้ยงเด็กวัดสระแก้ว 1

เลี้ยงเด็กวัดสระแก้ว 2

เลี้ยงเด็กวัดสระแก้ว 3

เลี้ยงเด็กวัดสระแก้ว 4

เลี้ยงเด็กวัดสระแก้ว 5

เลี้ยงเด็กวัดสระแก้ว 6

เลี้ยงเด็กวัดสระแก้ว 7

เลี้ยงเด็กวัดสระแก้ว 8

    facebook social Google+ Social Twitter Social Youtube Social