news & Activity headTraining

การฝึกอบรมพนักงาน

พัฒนาจักรกลฯ จัดอบรม "หลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น"

  อ่านเพิ่มเติม  

พัฒนาจักรกลฯ จัดฝึกอบรมพนักงานขับรถ "การขับรถฮีโน่ แบบมืออาชีพ"

  อ่านเพิ่มเติม  

พัฒนาจักรกลฯ จัดกิจกรรม Team Building ครั้งที่ 1

  อ่านเพิ่มเติม  

                      1 2                        
    facebook social Google+ Social Twitter Social Youtube Social