cran traning headTraining

หลักสูตรการฝึกอบรมช่าง

พัฒนาจักรกลฯ จัดอบรม "หลักสูตรการฝึกอบรมในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น" ปี 2558

เพื่อทบทวนและเพิ่มทักษะด้านทฤษฎีและปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานปั้นจั่น ให้กับเจ้าหน้าที่ของ PMT ที่เข้าทำงานใหม่และพนักงานเดิม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการขนย้ายเครื่องจักรของลูกค้า โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ที่บริษัท ในวันที่ 14-15 และ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา

PMT cran training1 2015

PMT cran training2 2015

PMT cran training3 2015

    facebook social Google+ Social Twitter Social Youtube Social