ihko

cran traning headTraining

หลักสูตรการฝึกอบรมช่าง

พัฒนาจักรกลฯ จัดอบรม "ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (ชนิดปั้นจั่น : Truck Crane)" ปี 2559

เพื่อทบทวนและเพิ่มทักษะด้านทฤษฎีและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำงานปั้นจั่น ให้กับเจ้าหน้าที่ของ PMT อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการขนย้ายเครื่องจักรของลูกค้า ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา

PMT cran training1 2016

PMT cran training2 2016

PMT cran training3 2016

PMT cran training4 2016

PMT cran training5 2016

PMT cran training6 2016

PMT cran training7 2016

PMT cran training8 2016

PMT cran training9 2016

PMT cran training10 2016

    facebook social Google+ Social Twitter Social Youtube Social