ihko

cran traning headTraining

หลักสูตรการฝึกอบรมช่าง

อบรม "ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น" ปี 2559 ครั้งที่ 2

เพื่อทบทวนและเพิ่มทักษะด้านทฤษฎีและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำงานปั้นจั่น ให้กับเจ้าหน้าที่ของ PMT อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการขนย้ายเครื่องจักรของลูกค้า ในวันที่ 13 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

PMT cran training1 2016 #2

PMT cran training2 2016 #2

PMT cran training3 2016 #2

PMT cran training4 2016 #2

PMT cran training5 2016 #2

PMT cran training6 2016 #2

PMT cran training7 2016 #2

PMT cran training8 2016 #2

PMT cran training9 2016 #2

PMT cran training10 2016 #2

PMT cran training11 2016 #2

PMT cran training12 2016 #2

    facebook social Google+ Social Twitter Social Youtube Social